Podoba komunitní zahrady a hlasování

Pomozte nám rozhodnout, jak má vypadat komunitní zahrada, hlasujte.

Prosím pročtěte si detaily obou variant a na konci stránky hlasujte.

Budeme moc rádi, když se při realizaci případné úpravy zahrady potkáme na hřišti a společnými silami ji upravíme. Určitě Vás o tom budeme informovat, protože teď už to jde a budeme rádi za každou pomoc, protože jde o náročnou práci.


O čem projekt je?

Projekt komunitní zahrady vznikl v loňském roce se záměrem vytvořit prostor pro dětské vyžití ve spojení se živou přírodou. Komunitní zahrada je prostor pro pěstování různých plodin, bylinek a dalších rostlin členy komunity. Zahrada v JS má být zaměřena na děti, kde budou pěstovat jimi oblíbené plodiny, jako jsou jahody, maliny a podobně. Ve spojení s tím se děti naučí spoustu věcí a přírodních zákonitostí. Plánujeme organizovat akce se zahradou spojené, jako sázení nových rostlin, plevelení a sklízení, aby se děti naučili, že dá práci a úsilí něco vypěstovat. Dle zkušeností jiných organizací (komunitní zahrady jsou budovány v celé řadě lokalit) jsou to činnosti dětmi velmi oblíbené. Za jejich prací jsou totiž vidět výsledky v podobě zdravých rostlin a nakonec třeba i sladkých plodů. Konec konců to je asi důvod, proč člověka zahradničení baví.

Z čeho ho zafinancovat?

Řešili jsme různé způsoby financování, nicméně rozpočet tohoto projektu v původní podobě byl cca 30 000 Kč, což není málo. Řešili jsme tak, z čeho záměr financovat. Dobrou radou se k nám dostala informace o možnosti dotačního financování od Nadace Partnerství. Rozhodli jsme se projekt vypracovat a projektovou žádost byť s malou šancí na úspěch podat. 

Prostřednictvím grantového programu Zelené oázy 2019/2020 jsme nakonec získali dotaci na výstavbu komunitní zahrady v prostoru dětského hřiště. Samotné umístění jsme dlouho řešili a hledali vhodná místa. Plocha dětského hřiště se ukázala jako jediné možné místo k realizaci. K již stávajícím dvěma záhonům s ovocnými keři, jsme vybudovali dvě skalky. Celý prostor se tím tak opticky uzavřel a má vytvořit klidovou zónu, která by mohla být využívána pro odpočinek a posezení, když si Vaše děti hrají na hřišti.

Komunikace a vývoj projektu

Záměr projektu byl komunikován na veřejné schůzi koncem roku 2019 a byl zveřejněn na našich webových stránkách. Bohužel kvůli krizi spojené s onemocněním Covid-19 jsme museli přistoupit k realizaci bez přítomnosti veřejnosti a další komunikace na sociálních sítích.

Zpětná vazba na projekt tak přišla až po stavbě skalek a část z ní byla negativní, což nás mrzí, ale chápeme a respektujeme to. Protože nám na Vaší zpětné vazbě záleží, jednali jsme s vedením obce o další podobě projektu a jeho případných změnách.

Nejčastěji zaznívaly argumenty ohledně bezpečnosti skalek pro děti, nevzhlednost betonových svahovek a celý rozměr zahrady (přílišný zábor hřiště). Tyto aspekty řešíme v upraveném původním návrhu i u nové varianty zahrady.

Vypracovali jsme více variant na novou podobu záhonů, z nichž jeden má podporu vedení obce a ten také v nové variantě uvadíme.

Zvolte si variantu a hlasujte

Váš názor je pro nás důležitý, proto jsme se rozhodli o podobě zahrady nechat hlasovat obyvatele Jabloňového Sadu. Prosíme Vás, abyste si prošli obě varianty a zvolili si tu, která se Vám více líbí a dali jí hlas v hlasování.

Pro hlasování se prosím přihlašte k odběru novinek. Po přihlášení první skupiny odběratelů hromadně rozešleme newsletter mimo jiné s odkazem na hlasování, který v podobě připomínky následně dorazí i dalším přihlášeným k odběru. Dostanete se tak k informacím o plánovaných akcích, projektech a budete o nich moci spolurozhodovat.

Původní varianta s úpravami

V současnosti jsou v pravém zadním rohu dětského hřiště vybudovány 2 záhony podél plotu a 2 skalky do prostoru hřiště, které vytvořily ohraničený prostor o celkové ploše cca 100 m2. V prvním osazeném záhonu nám již rostou maliníky a ostružiníky a v tom druhém rybíz. K nim přibyly minulý měsíc jahody vysazené do první skalky. Skalky jsme vybudovali ze svahových tvarovek, které nám poskytli možnost vysázet co nejvíce sazenic na malou plochu a efektivně oddělit vymezený prostor od zbytku hřiště. Také jsou skvělým materiálem co se týká následné péče, jelikož jsme se v projektu zavázali k minimálně 5 leté udržitelnosti celého projektu.

V této upravené variantě bychom skalku u houpaček posunuli o cca 1 m směrem dozadu, aby nehrozil pád dětí na skalku při odcházení od houpaček a zmenšila se zabraná plocha. Ve vnitřním prostoru bylo dále plánováno umístit v budoucnu altánek, který by z pohledu projektu sloužil jako záchytová plocha pro dešťovou vodu, která bude uchovávána v dotovaných IBC kontejnerech hned vedle prostoru hřiště. O možnosti altánu by v dané chvíli bylo provedeno hlasování mezi místními obyvateli, zda ho na hřiště umístit, či nikoliv.

V rámci této varianty bychom s obcí jednali o oplocení zahrádky zahradním plotem, což by dle nás vyřešilo otázku bezpečnosti.

Do druhé části skalek budou vysázeny bylinky, které bychom využili na IV. sousedské párty plánované na konec srpna ke grilování a pak pro potřebu každého obyvatele sadu. Poslední částí projektu je výsadba vinné révy z venkovní strany plotu u dětských houpaček téměř po celé délce. Součástí tohoto projektu jsou i připravované edukační materiály pro starší děti se zajímavostmi o jednotlivých druzích bylinek a rostlin.

Hlavní charakteristiky:

 • skalky z betonových svahovek (ta u laviček posunutá dozadu)
 • plocha cca 112 m2
 • výukové materiály pro děti
 • IBC kontejnery na vodu
 • možnost altánu/spol. her v prostoru zahrady
 • jahody, bylinky ad.
 • jednání s obcí o oplocení zahradním plotkem

Nová varianta

Vedení obce Moravany podpořilo z předložených dalších variant záhonů jednu, kterou vám dále představujeme pro případnou náhradu současných skalek.

Jedná se o vyvýšené dřevěné záhony, které by byly umístěny ve vnitřním prostoru současné "komunitní zahrádky". Šlo by celkem o 4 záhony, vždy 2 za sebou, tak aby byly stejně dlouhé, jako nynější skalky a z větší části pokryly potřebnou plochu pro plánované množství rostlin. U této varianty bude v budoucnu potřeba následné péče, aby dřevěná konstrukce neutrpěla vnějšími vlivy.

Tyto záhony by ohraničili daný prostor stejně jako současné skalky nicméně celková plocha by byla zmenšena na plochu cca 80 m2, která by se v budoucnu osázela trávníkem a mohla by být využívána jako například plocha pro společenské hry, které plánujeme na dětské hřiště.

Zmíněný altán v první variantě v tomto rozložení je možný, ale jeho velikost by byla menší vzhledem ke zmenšení prostoru celé zahrady. Otázkou by tedy bylo i jeho umístění vedle zahrady - o tomto by bylo hlasováno. Výsadba v jednotlivých záhonech se nebude nijak lišit od plánovaného tzn. ve 2 záhonech budou osázeny jahodníky a ve zbývajících 2 záhonech bylinky. Samozřejmě množství jednotlivých sazenic a druhů bude muset být přizpůsobeno zmenšení plochy. Původní 2 záhony s maliníky, ostružiníky a rybízem by zůstaly ve stávající podobě, stejně jako plánovaná sadba vinné révy podél plotu.

Dotované IBC kontejnery na vodu budou umístěny vedle prostoru hřiště (za plotem v rohu) jak bylo plánováno a o doplňování vody bychom pravidelné žádali obec Moravany.

Hlavní charakteristiky:

 • vyvýšené dřevěné záhony
 • plocha cca 84 m2
 • výukové materiály pro děti
 • IBC kontejnery na vodu
 • možnost altánu/spol. her v prostoru zahrady (s ohledem na menší plochu pro altán)
 • jahody, bylinky ad.

Pravidla hlasování:

Hlasující je povinen vyplnit svoje jméno a příjmení a vybrat pouze jednu z nabízených možností. Můžete případně doplnit svůj komentář. Hlasovat může jen ta osoba, která bydlí v lokalitě Jabloňový Sad a hlasovat může pouze jednou.

Spolek Jabloňový Sad nebude zveřejňovat, kdo jak hlasoval. Výsledky hlasování budou uveřejněny na stránce komunitní zahrady.


Odpovědi na kladené otázky k hlasování:

Při plánování umístění zahrady jsme zvažovali celou řadu možností umístění v JS s ohledem na bezpečnost vzhledem k provozu, uspořádání prvků pro cílovou skupinu na jedno místo ad. Současné umístění z toho vyplynulo, jako ideální a hlavně jediné možné, proto jsme možnost přesunu do hlasování nezahrnovali. Zvážíme orientaci záhonů a jejich polohu v prostoru, aby zabírali méně místa.

Umístění zahrady je celou dobu koncipováno spolu s umístěním ostatních plánovaných herních prvků na hřiště (nové prvky jsou na cestě - uveřejňovala na svém FB Komise pro Jabloňový sad v minulých dnech). Zahrada tedy nebude blokovat prostor pro nové herní prvky, které je obec na hřiště ochotná zaplatit.

Na ploše ohraničené záhony je teoreticky v plánu altán. Z prostoru by se tak stala odpočinková zóna např. pro rodiče hrajících si dětí apod.

Varianta zrušení zahrady nebyla na výběr. Důvodem je, že jde o rozběhlý projekt za kterým je práce spousty z Vás a my nepovažujeme za správné tuto práci zahodit. Další důvod je, že na daný projekt čerpáme účelovou dotaci. 

Psali jste, že chcete dostatečnou plochu pro herní prvky na hřišti. Mezi obrázky najdete nákres rozložení hřiště po instalaci nových prvků a nové varianty zahrady. Zbývá stále místo na další prvky nebo něco dalšího. Myslíme si, že až děti nás všech povyrostou tak ocení i jiný typ vyžití než jsou herní prvky, třeba zahradu.


Myslíme si, že důležité je vzájemné respektování se a věcná diskuze. Nesouhlasíme naopak s útoky v komentářích a zesměšňováním. 


Děkujeme všem, co nám napsali svůj názor a účastnili se hlasování. Děkujeme všem kteří nám vyjádřili podporu, bylo Vás hodně a vážíme si toho. 


HLASOVÁNÍ SKONČILO 29.5.2020 00:00 

Výsledky hlasování:

Email s odkazem na hlasování si otevřelo 114 odběratelů newsletteru.

Hlasovalo celkem 55 odběratelů, 3 zvolili obě varianty.

10 z hlasujících pro novou variantu vyjádřilo nesouhlas s umístěním zahrady na stávajícím místě.

Původní varianta s úpravami 

23 hlasů

Nová varianta

29 hlasů

Schéma prostoru dětského hřiště po instalaci nových herních prvků a nové varianty zahrady