Komunitní zahrada

O čem projekt je?

Projekt komunitní zahrady vznikl v roce 2019 se záměrem vytvořit prostor pro dětské vyžití ve spojení se živou přírodou. Komunitní zahrada je prostor pro pěstování různých plodin, bylinek a dalších rostlin členy komunity. Zahrada v JS má být zaměřena na děti, kde budou pěstovat jimi oblíbené plodiny, jako jsou jahody, maliny a podobně. Ve spojení s tím se děti naučí spoustu věcí a přírodních zákonitostí. Plánujeme organizovat akce se zahradou spojené, jako sázení nových rostlin, plevelení a sklízení, aby se děti naučili, že dá práci a úsilí něco vypěstovat. Dle zkušeností jiných organizací (komunitní zahrady jsou budovány v celé řadě lokalit) jsou to činnosti dětmi velmi oblíbené. Za jejich prací jsou totiž vidět výsledky v podobě zdravých rostlin a nakonec třeba i sladkých plodů. Konec konců to je asi důvod, proč člověka zahradničení baví.

Novinky k 12.6.2023

Jahodové záhonky nám již krásně plodí, v letošním roce se můžeme těšit opět na stáleplodící odrůdy z minulého roku. Prosím rodiče, aby na děti na hřišti alespoň trochu dohlíželi a děti nám netrhaly ještě nezralé plody. Letošní jahůdky jsou opravdu krásně velké a byla by jich škoda. Děkujeme

Také se nám opět krásně naplnily kontejnery na vodu, kam již sbíráme dešťovku, která nám naprší na střechu altánku. Máme radost, že se naše zahrádka tak konečně stala nezávislou na dovážené vodě na zalévání. Pokud budou chtít děti zalévat, budeme rádi za pomoc. U kontejnerů jsou pověšeny konvičky, které můžou děti použít.

Letos došlo také k obnově mulčovací kůry ve všech záhoncích.

Velice moc děkujeme za péči o trávník a okolí hřiště pracovníkům obce Moravany a také Komisi pro Jabloňový sad za pomoc s údržbou okolí.


Novinky k 15.4.2022

Jahodové záhonky jsou připraveny na další sezónu. Každý jahodník má své teplé místečko, tak snad je ani případné ranní mrazíky už neohrozí.Teď si jen počkat na všechny ty dobré jahůdky.

Maliny, ostružiny i rybíz nám taky krásně kvetou a snad se i letos dočkáme alespoň pár malých hroznů 

V okolí dětského hřiště také přibylo několik nových stromků od soukromého dárce. Děkujeme nejen za dar, ale také pomoc s výsadbou a následným zaléváním nově zasazených stromků. 

PS.: Za bylinkovým záhonem nám už vyrazil i libeček, tak kdyby někdo chtěl třeba čerstvý do polévky  


Novinky k 1.6.2021

Komunitní zahrada nám funguje už téměř rok a konečně se můžeme opět začít těšit, co všechno nám během letošního léta nabídně k ochutnání. Oproti loňskému roku, kdy plodily jen jahody a maliny se můžeme letos těšit i na menší úrodu rybízu, ostružin a josty. Možná i nějaký ten hrozen už bude :)
Bylinová zahrádka se nám také pěkně rozrůstá a i přes silné mrazy, které letos přišly, téměř všechny rostlinky vydržely. 

Aktuálně nám plodí hlavně jahody, tak neváhejte a při návštěvě hřiště běžte ochutnat :)Novinky k 30.11.2020

Do nových dřevěných záhonů byly na začátku srpna vysazeny bylinky. Ty se nám moc krásně začínají rozrůstat a vy si je můžete chodit sbírat buď jen tak pro vylepšení chuti nedělního oběda nebo i v prípadě, že váš trápí nějaký ten neduh. V záložce bylinková skalka naleznete přesný seznam druhů bylinek s přesným umístěním v jednotlivých záhonech i s jejich využitím. V sobotu 19.9. jsme přesadili poslední část skalky a to jahody. Ty co se nám do záhonů nevešli jsme umístili za plot dětského hřiště hned vedle lavičky, aby i ti co venčí pejsky si mohli pochutnat. Jahody nám vytvořili krásné oddenky, které jste si měli možnost rozebrat pro své vlastní využití. Věříme, že i příští rok si pochutnáme na velké úrodě. Ještě než se zima rozjela naplno jsme zvládli zasadit celkem 4 hlavy vinné révy umístěné na vnější straně plotu u dětských houpaček. Jsou zde vysazeny především odrůdy odolné vůči plísním a vhodné pro místní klima. Doufáme, že se jim zde bude dařit a za pár let budeme mít i další druh na ochutnávání. 

Moc děkujeme pomocníkům, bez kterých bychom tak náročný přesun nezvládli. ;-)

Z čeho byl projekt financován?

Řešili jsme různé způsoby financování, nicméně rozpočet tohoto projektu v původní podobě byl cca 30 000 Kč, což není málo. Řešili jsme tak, z čeho záměr financovat. Dobrou radou se k nám dostala informace o možnosti dotačního financování od Nadace Partnerství. Rozhodli jsme se projekt vypracovat a projektovou žádost byť s malou šancí na úspěch podat. 

Prostřednictvím  grantového programu Zelené oázy 2019/2020 jsme získali dotaci na výstavbu komunitní zahrady v prostoru dětského hřiště. Samotné umístění jsme dlouho řešili a hledali vhodná místa. Plocha dětského hřiště se ukázala jako jediné možné místo k realizaci. K již stávajícím dvěma záhonům s ovocnými keři, jsme vybudovali dvě skalky. Celý prostor se tím tak opticky uzavřel a má vytvořit klidovou zónu, která by mohla být využívána pro odpočinek a posezení, když si Vaše děti hrají na hřišti.

Ukončení financování projektu proběhlo v listopadu 2020 a ze strany Nadace Partnerství nebyly na vynaložených financích nalezeny žádné nedostatky. Celková vyčerpaná částka na projekt činila 20 064,-. 

Komunikace a vývoj projektu

Záměr projektu byl komunikován na veřejné schůzi koncem roku 2019 a byl zveřejněn na našich webových stránkách. Bohužel kvůli krizi spojené s onemocněním Covid-19 jsme museli přistoupit k realizaci bez přítomnosti veřejnosti a další komunikace na sociálních sítích.

Zpětná vazba na projekt tak přišla až po stavbě skalek a část z ní byla negativní, což nás mrzí, ale chápeme a respektujeme to. Protože nám na Vaší zpětné vazbě záleží, jednali jsme s vedením obce o další podobě projektu a jeho případných změnách. 

Nejčastěji zaznívaly argumenty ohledně bezpečnosti skalek pro děti, nevzhlednost betonových svahovek a celý rozměr zahrady (přílišný zábor hřiště). Tyto aspekty řešíme v upraveném původním návrhu i u nové varianty zahrady. 

Vypracovali jsme více variant na novou podobu záhonů, z nichž jeden má podporu vedení obce a ten také v nové variantě uvadíme.

Zvolili jste si novou variantu

Váš názor je pro nás důležitý, proto jsme se rozhodli o podobě zahrady nechat hlasovat obyvatele Jabloňového Sadu.  

Pro hlasování o projektech se přihlašte k odběru novinek. Dostanete se tak k informacím o plánovaných akcích, projektech a budete o nich moci spolurozhodovat.


Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pokud Vám newsletter do cca dvou dnů nedorazí, zkontrolujte prosím hromadnou/reklamní poštu, případně poštu zařazenou jako spam. 

Původní varianta s úpravami

Reálné a ilustrativní fotky

V současnosti jsou v pravém zadním rohu dětského hřiště vybudovány 2 záhony podél plotu a 2 skalky do prostoru hřiště, které vytvořily ohraničený prostor o celkové ploše cca 100 m2. V prvním osazeném záhonu nám již rostou maliníky a ostružiníky a v tom druhém rybíz. K nim přibyly minulý měsíc jahody vysazené do první skalky. Skalky jsme vybudovali ze svahových tvarovek, které nám poskytli možnost vysázet co nejvíce sazenic na malou plochu a efektivně oddělit vymezený prostor od zbytku hřiště. Také jsou skvělým materiálem co se týká následné péče, jelikož jsme se v projektu zavázali k minimálně 5 leté udržitelnosti celého projektu. 

V této upravené variantě bychom skalku u houpaček posunuli o cca 1 m směrem dozadu, aby nehrozil pád dětí na skalku při odcházení od houpaček a zmenšila se zabraná plocha. Ve vnitřním prostoru bylo dále plánováno umístit v budoucnu altánek, který by z pohledu projektu sloužil jako záchytová plocha pro dešťovou vodu, která bude uchovávána v dotovaných IBC kontejnerech hned vedle prostoru hřiště. O možnosti altánu by v dané chvíli bylo provedeno hlasování mezi místními obyvateli, zda ho na hřiště umístit, či nikoliv. 

V rámci této varianty bychom s obcí jednali o oplocení zahrádky zahradním plotem, což by dle nás vyřešilo otázku bezpečnosti.

Do druhé části skalek budou vysázeny bylinky, které bychom využili na IV. sousedské párty plánované na konec srpna ke grilování a pak pro potřebu každého obyvatele sadu. Poslední částí projektu je výsadba vinné révy z venkovní strany plotu u dětských houpaček téměř po celé délce. Součástí tohoto projektu jsou i připravované edukační materiály pro starší děti se zajímavostmi o jednotlivých druzích bylinek a rostlin.

Hlavní charakteristiky:

 • skalky z betonových svahovek (ta u laviček posunutá dozadu)
 • plocha cca 112 m2
 • výukové materiály pro děti
 • IBC kontejnery na vodu
 • možnost altánu/spol. her v prostoru zahrady
 • jahody, bylinky ad.
 • jednání s obcí o oplocení zahradním plotkem

Nová varianta

Ilustrativní fotky záhonů

Vedení obce Moravany podpořilo z předložených dalších variant záhonů jednu, kterou vám dále představujeme pro případnou náhradu současných skalek.

Jedná se o vyvýšené dřevěné záhony, které by byly umístěny ve vnitřním prostoru současné "komunitní zahrádky". Šlo by celkem o 4 záhony, vždy 2 za sebou, tak aby byly stejně dlouhé, jako nynější skalky a z větší části pokryly potřebnou plochu pro plánované množství rostlin. U této varianty bude v budoucnu potřeba následné péče, aby dřevěná konstrukce neutrpěla vnějšími vlivy.

Tyto záhony by ohraničili daný prostor stejně jako současné skalky nicméně celková plocha by byla zmenšena na plochu cca 80 m2, která by se v budoucnu osázela trávníkem a mohla by být využívána jako například plocha pro společenské hry, které plánujeme na dětské hřiště. 

Zmíněný altán v první variantě v tomto rozložení je možný, ale jeho velikost by byla menší vzhledem ke zmenšení prostoru celé zahrady. Otázkou by tedy bylo i jeho umístění vedle zahrady - o tomto by bylo hlasováno. Výsadba v jednotlivých záhonech se nebude nijak lišit od plánovaného tzn. ve 2 záhonech budou osázeny jahodníky a ve zbývajících 2 záhonech bylinky. Samozřejmě množství jednotlivých sazenic a druhů bude muset být přizpůsobeno zmenšení plochy. Původní 2 záhony s maliníky, ostružiníky a rybízem by zůstaly ve stávající podobě, stejně jako plánovaná sadba vinné révy podél plotu. 

Dotované IBC kontejnery na vodu budou umístěny vedle prostoru hřiště (za plotem v rohu) jak bylo plánováno a o doplňování vody bychom pravidelné žádali obec Moravany. 

Hlavní charakteristiky:

 • vyvýšené dřevěné záhony
 • plocha cca 84 m2
 • výukové materiály pro děti
 • IBC kontejnery na vodu
 • možnost altánu/spol. her v prostoru zahrady (s ohledem na menší plochu pro altán)
 • jahody, bylinky ad.

V obou variantách se snažíme vyhovět otázkám ohledně bezpečnosti a samotného vzhledu skalek. Doufáme, že nám v případné změně v realizaci budete nápomocni.

Schéma prostoru dět. hřiště
Schéma prostoru dět. hřiště