ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 


zapsaného spolku

Spolek Jabloňový sad

se sídlem Jabloňová 899/4, 664 48, Moravany

identifikační číslo: 08416761

www.spolek-jablonovy-sad.czOsobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění ("zákon o ochraně osobních údajů").

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Kdo údaje sbírá?

Spolek Jabloňový sad, se sídlem Jabloňová 899/4, 664 48, Moravany

identifikační číslo: 08416761, www.spolek-jablonovy-sad.cz

Kdo údaje zpracovává?

  • Spolek Jabloňový sad, se sídlem Jabloňová 899/4, 664 48, Moravany, identifikační číslo: 08416761.
  • The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, provozující službu "Mailchimp", jako marketingovou platformu, kterou používáme pro tvorbu a zasílání newsletterů.

Jaké údaje budeme zpracovávat?

Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevili zájem o odběr našich novinek z oblasti e-mailového marketingu, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt in (dvojí potvrzení). Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budeme provozovat web www.spolek-jablonovy-sad.cz.

V případě, že brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.spolek-jablonovy-sad.cz a její využití. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož chceme Vám, jako komunitě v Jabloňovém Sadu poskytovat, co nejrelevantnější informace a řešit témata a probléme, které Vás zajímají. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu tří let.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Jaká jsou Vaše práva?

  • Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
  • Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
  • Můžete požádat o ukončení zasílání newsletterů. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.

Na koho se můžete obrátit?

Kontaktní údaje: adresa pro doručování - Spolek Jabloňový Sad, jabloňová 899/4 664 48 Moravany, adresa elektronické pošty info@spolek-jablonovy-sad.cz 

V Moravanech, dne 16.5.2020 Tomáš Koláček, předseda spolku